Geotronika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE GEOTRONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Geotronikos pagrindai

 

Tai  radiostezijos  šaka  kuri ,  atlikdama  tyrimus ,  naudojasi  įvairiais  būdais,  metodais  ir  technikomis,  pradedant  nuo  paprasčiausio  žmogiško  jautrumo  ir  baigiant   naujausiomis  elektroninėmis  technologijomis. Tai    tikrai  viena  iš  pirmųjų  mokslo  šakų  jungianti   gabumus,  protą  su  intuicija, sensityviais  ,radiosteziniais,  fiziniais   ir  psichiniais   metodais.Praktikuojantis  geotroniką  turi    tuo  pačiu  metu     turėti  biologijos,  geologijos, fizikos  ir    elektronikos   žinių.  Aišku  tai  , kad  niekas  nesugeba   įsisavinti  tokio milžiniško   teorijos  ir  praktikos  krūvio.    Sukelia  šypseną  jauni  feng  shui,  radiostezijos,  akupunktūros   specialistai , kurie  baigę  mėnesinius  kursus  ir  nusipirkę  ,,diplomą“   pasiskelbia  meistrais  ,žinovais.  Senovės   Kinijoje   pakviestam radiostezijos /feng  shui/  meistrui   būdavo  pateikiamos  pasirinkti  išgerti  dvi  stiklinės  su testuojamais gėrimais:  vienoje  iš  jų  būdavo  gėrimas vanduo o  kitoje  nuodai.   
     Noriu  pabrėžti  pagrindinę  radiostezijos  mintį , kad  žmogus  yra  tik  jį  supančios  aplinkos dalelė. Atitrūkdamas  nuo  harmoningų   santykių su  aplinka   jis  tuo  pačiu   iššaukia   daug kenksmingų  sveikatai  ir  psichikai  faktorių.  Žmogus,  būdamas  susijęs su  jį  supančia  aplinka,yra  savo  namų   dalelė.Tęsiant   šią  mintį   reikia   pasakyti  tai ,  kad  žmogus  yra Visatos   dalelė.  Todėl  radiostezijos  specialistui   sunku  remiantis  kokiu  tai  vienu  faktu   paversti  jį „ atpirkimo  ožiu ‘‘ už  viską  kas  bloga.
       Pasaulyje  nėra  dviejų  identiškų  žmonių,  net  jei  jie  ir  dvyniai.  Taip pat  nėra  energetiniu  požiūriu  dviejų vienodų  namų  ,  nors  jie  būtų  pastatyti  kaimyniniuose  sklypeliuose,  kurie  iš  pažiūros  atrodo  vienodi.Vietovė,  statinio  orientacija,  gyventojų  energetika  suteikia  statiniams  esminius   skirtumus.
        Geotronikos  darbams  reikalinga  speciali  įranga:  įvairūs  radiosteziniai  prietaisai  ir  antenos,  matavimų  lentelės,  elektroniniai  paieškų  aparatai :požeminių  vandenų  detektorius,  geomagnetometras,  Geigerio  skaitiklis,  ionizacijos  matuokliai,elektromagnetinių   bangų /10-900  MHz   ir    1-30  GHz/   detektoriai.
       Po  eilės  metų   radiostezistas  -  radionikas    išvysto   jautrumą,puikią  intuiciją   ir  sugebėjimą   pastebėti  nematomą  kitiems  informaciją  , kuri  įgalina   atskleisti  kenksmingus  žmogui  aplinkos  faktorius.
    Praktikoje   naudoju  klasikinius   radiostezijos   metodus     kuriems  nereikia  super  brangios  elektroninės   aparatūros ,  o  paklaidos   lyginant  su  ja  yra  minimalios.
    Mėgstamiausias   radionikos  meistro  instrumentas   yra  virgulės , kurių  yra  daug  tipų.  Norėčiau   paminėti   naujai  išrastą   radiostezinę   anteną  kuria  naudotis  galima  tik po  daugelio  metų  praktinio   darbo    ir  tik tada ji duoda   puikius  rezultatus.
       Be  minėtų   prietaisų   gerotroniko  darbe   būtinos  matavymų  lentelės   kurios  naudojamos  kartu  su prietaisais.  Yra  daug  rūšių  lentelių. Vienose    iš   jų  matavimų skalės  linijinės,   kitų  koncentrinės diagramos.  Kokias  naudoti  pasirenka    pats  radionikos  meistras.Dažnai   jas  konstruoja   patys  geotronikos   specialistai.
Radionika -  viena  iš  pirmųjų  mokslo  šakų  jungianti   gabumus,  protą  su  intuicija, sensytiviais  ,radiosteziniais,  fiziniais   ir  psichiniais   metodais.Praktikuojantis  geotroniką  turi    tuo  pačiu  metu     turėti  biologijos,  m  teorijos  ir  praktikos  krūvio.  Man  sukelia  šypsena  jauni  feng  shui,  radiostezijos,  akupunktūros   specialistai  kurie  baige  mėnesinius  kursus  ir  nusipirke  ,,diplomą“   pasiskelbia  meistrais  ,žinovais.  Senovės   Kinijoje   pakviestam radiostezijos/feng  shui/  meistrui   būdavo  pateikiamos  pasirinkti  išgerti  dvi  stiklinės  su  gėrimu:  vienoje  iš  jų  būdavo  gėrimas  o  kitoje  nuodai. Manau  jei  tai  būtų  praktikuojama  dabar   meistrų  skaičius  Lietuvoje  labai   sumažėtų.
    Nors  seniai  praktikuoju   radiostezija  mano  žinios  šioje  srytyje   nepilnos   ir  jas  visą  laiką  tobulinu.  Kada  atlieku  kokio  nors  pastato  radiostezinę  ekspertizę  stengiuosi  kuo  daugiau  suž\inoti  apie  jo  konstrukcijas,  medžiagas  iš  kurių  jis  pastatytas,jo   vidinių  ir  išorinių   formų  harmoniją  ,kaip  gyvena  ir  jaučiasi  statinio  gyventojai-augalai,gyvuliai  ir  žmonės,  kokie  juos veikiantys aplinkos  faktoriai.   Tam  nemažai  man  padeda  įgytos  specialybės  praktinės  ir  teorinės  žinios.  Didžiąją  gyvenimo  dalį   dirbau  projektuotoju-statybininku,  projektavau  gyvenamus  ir  pramoninius  pastatus,  jų  genplanus  ir  interjerus.
     Noriu  pabrėžti  pagrindinę  radiostezijos  mintį  kad  žmogus  yra  tik  jį  supančios  aplinkos dalelė. Atitrūkdamas  nuo  harmoningų   santykiu  su  aplinka   jis  tuo  pačiu   iššaukia   daug kenksmingų  sveikatai  ir  psichikai  faktorių.  Žmogus,  būdamas  susijesm su  jį  supančia  aplinka,yra  savo  namų   dalelė.Tesiant   šią  mintį   reikia   pasakyti  tai   kad  žmogus  yra Visatos   dalelė.  Todėl  radiostezijos  specialistui   sunku  rementis  kokiu  tai  vienu  faktu   paversti  jį „ atpirkimo  ožiu ‘‘ už  viską  kas  bloga..
       Pasaulyje  nėra  dviejų  identiškų  žmonių,  net  jei  jie  ir  dviniai.  Taipat  nėra  energetiniu  požiūriu  dviejų vienodų  namų  ,  nors  jie  būtų  pastatyti  kaim yninuose  sklypeliuose  kurie  iš  pažiūros  atrodo  vienodi.Vietovė,  statinio  orentacija,  gyventojų  energetika  suteikia  statiniams  esminius   skirtumus.
  Mano  nuomone   geriausia  lentelė   yra Bovio  -  Simonetono  biometras ,  kurio   tikslų   aprašymą galima    perskaityti   prancūzo   autoriaus   Andre  Simonetono  knygoje  ,,Radiations des   aliments,  ondes,  humaines  et  sante”/Maisto  produktų  spinduliavimas,  žmonių bangos  ir  sveikata”/.Minėta   lemtelė    yra  padalinta  į  dvi  zonas :  nuo    0  iki   6500  vienetų  ir   nuo
6500   iki  10000   vienetų.   Bovis  būdamas   inžinieriumi  -  fiziku  sukonstravo  ją   norėdamas  atlikti  matavimus   angstremais/ ilgio vienetas, lygus 10–10 m, daugiausiai naudojamas švie­sos, ultravioletinių ir rentgeno spindulių bangų ilgiams matuoti. 1 angstremas maždaug lygus vandenilio atomo skersmeniui. 10 A = 1 nm..   Radionikos  specialistai  juos paprastai   vadina  Bovio  vienetais.
Pačią universaliausią   elektromagnetinių   spinduliavimų  galingumo  ir  bioenergetinių  lygmenų   matavimų  lentelę  sudarė   prancūzų  radiostezistas  Antuanas  Bovis.  Joje  jis  nustatė   kad sveiko  suaugusio  žmogaus  kūnas    spinduluoja   6500    vienetų.     Visi  spinduliavimai  viršijantys  šį    lygmenį   veikia   visus  gyvus  organizmus   teigiamai  ir   stimuluojančiai,  na   o  mažiau  6500  Bovio  vienetų   veikia   neigiamai  .Spinduliavimų reikšmei  artėjant  prie  nulio  jų  neigiamas   efektas  didėja.  Hartmano  ir   Vitmeno tinklų   atskiriuose   spinduliavimų   juostose    būna nuo    4000   -  2000  vienetų,  tinklų  susikitimų  mazguose   1700  - 2000   vienetų,   virš  vandens  gyslų   1500  -  750,  virš skirtinguose   žemės lygmenyse   tekančių  vandens   gyslų   susikirtimo  taškų   mažiau  1000  vienetų.
Optimaliausios  žmogaus   gyvenimo   sąlygos    6600 – 8000   Bovio  vienetų  ribose.
Bovio-  Simonetono    matavimų     skalę  praplėtė  ir  patobulino    šveicarijos  radiostezistė Blanche  Merz.
Pasulyje  šiuo  metu  žinomiausi  radionikos    specialistai   yra   B.Merz,B. Fricke,  M.Mettler, N. Pennick.
Norintiems  pagilinti   radionikos   žinias  patariu   skaityti    vienus   iš geriausių      šios  specializacijos  leidinių  pasaulyje :anglų  ,,Praktikal  Geomancy”  ,šveicarų    ,, B-S-M “.
Biometrų  kurie  taikomi   įvairioms   reikmėms yra  labai daug.
Naudodami  juos  galime  išmatuoti  aplinkos  užterštumą ,elektromagnetinį  aplinkos  užterštumą, butų   užterštumą   cheminėmis  ,statybinėmis,  toksinėmis  medžiagomis, butų  biologinę   taršą,  įvairios  rūšies   maisto  užterštumą,  nustatyti  vandens  kietumą mval/dm,  geopatogeninius  spinduliavimus,   vaistų  energetinį  atitinkamumą,  augmenijos  ir  garsų  poveikį  ir  t.t.  
 
Mus    supantis  pasaulis  užpildytas  natūralios  kilmės  energijų  srautais,  kuriuos  privalome  panaudoti  žmogaus  gerbūviui.Jie jau  gilioje  senovėje    buvo  praktiškai  panaudojami.
Žmogus  stovėdamas  ant  XXI  amžiaus   slenksčio  iš  naujo   prisimena  pamirštas  žinias.
Todėl  nenuostabu  kad  radionika (senovėje  vadinama  geomantika) pergyvena  savo  renesansą.
Geotronika -    tai  sudėtinė  radiostezijos  dalis,  kada  ieškant  gerų  vietovių  užstatymams  ir  jau esantiems  statiniams  įvertinamas   ladšafto  reljiefas, įvairių   rūšių   formų   ir  simbolių  energetinis  poveikis.Turime  suprasti  tai , kad  aplinkos   formų  analizė   yra  labai  svarbi radiostezijos  mokslo  praktinė  šaka.
    Prieš  daugelį  amžių  žmogus  neturėdamas techninių  prietaisų,   sugebėdavo  tinkamai panaudoti  subtilias  gamtos  energetikas.Vietovės  su  stipria  teigiama  energetika  buvo  laikomos šventomis,  ten  būdavo  statomos  šventyklos,  pilys,  rūmai.Jie  jau  tuomet  sugebėdavo  naudoti  atatinkamas  formas  ir  simbolius  pagerinant  jais  aplinkos  ir  statinių  energetiką.  Jų sugebėjimai  buvo  paremti   nepaprasta  intuicija  ir  įžvalgiu  gamtos  ir  juos  supančios  aplinkos  formų   energertikos  jutimu  ir  stebėjimu.
    Šiandien  vėl  pradedame  vertinti  gamtą. Optimaliai   panaudoti  pozityvų  gamtos  poveikį mums padeda  senovės  geomantijos  žinios, gilindamiesi į  protėvių  žinias  kuriose  randame  daug  naujo.
     Aplinka  kurioje  gyvename   užpildyta  įvairių  rūšių  energijomis.  Vertinant  jų  poveikį  jas galime  skirstyti  į  negatyvias  ir  pozityvias.  Radiostezininkai   ir  ekologai  daugiausiai   domisi tik kenksmingais  ir  negatyviais  energetiniais  srautais.  Tačiau  mūsų  aplinkoje  be  jų  yra  daug  ir  teigiamos   energijos  šaltinių.  Jų  tyrinėjimas  ir  praktinis  panaudojimas  ir  yra  radionikos   pagrindas.
    Geros  ,  teigiamos  aplinkos  vibracijos    energetikos  šaltiniai   yra  skirtingo  intensivumo. Sąlyginai  silpni  minčių  ir  emocijų.  Vidutinio  stiprumo   energetiniai  spinduliavimo  šaltiniai - ženklai, užrašai, simboliai  ir  spalvos.  Žymiai  stipresnis  augmenijos  ir  mineralų  formų  spinduliavimas.   Dar  stipresnė  žemės  geomantinių  sferų  ( vadinamų  teigiamos  energetikos mazgų)  spinduliuotė.  Pačios  intensyviausios  spinduliavimo  vietos  yra  vadinamosios  žemės  čakros.  Iš  minėtų  energetikos  spinduliavimų  šaltinių   trys  paskutiniai  atsiranda    žemės  ir kosmoso  pozityvių  vibracijų  pasekoje.
    Geomantija  turi atatinkamai skirtingai   pavadintas   žinias  įvairiose  kultūrose.  Ši radiostezijos  šaka  buvo  labiausiai išsivysčiusi  senovės  Kinijoje, būdama feng  shui  sudėtine  dalimi,  mokslo kuris  buvo  jų   gyvenimo  stilius   ir  būdas , kuriame  buvo   sutabdintas  menas  ir  mokslas.  Praktinis  mokslo  žinių  pritaikymas  suteikė nepakartojamas  energetines  formas  Kinijos  miestams,  kaimams   ir  kapams.
       Kiniečių  tarpe   vyravo  nuomonė  kad tik  gyvenimas  darnoje   su   gamta  užtikrina   žmogui sveikatą,  laimę  ir  sėkmę.Nagrinėdami  radioniką,  įsitikiname ,  kad  prisitaikant  prie  aplinkos  nereikia  daryti  daryti   brangių  investicijų  ir  didelių  darbų.  Negiamos   energetikos  pagerinimui    dažnai  užtenka   tinkamai  pastatyti  lovą  ar  fotelį,pasodinti  šalia  namo  medį   ar  įrengti  kambaryje  akvariumą. Gyvenimas  kiniečių  įsitikinimu   nesibaigia  biologine  mirtimi.
Jis  toliau  pulsuoja  uolose,  akmenyse, mineraluose,  vandenyje,žemėje  ir  ore.  Šventyklos, namai, keliai, žemdirbystės  laukai,  miškai,kaimai  ir  miestai    buvo  laikomi  vieno  organizmo dalimis.  Senovės  Kinijoje  buvo  labai    išsivystęs  protėvių  kultas  ir  stiprūs  šeimyniniai  ryšiai.Jų  nuomone  mirusieji   gali  daryti  teigiamą  įtaka  gyviesiems. Todėl  nenuostabu  kad  jų  geomantai  rinkdavo  vietas  kapavietėms,  nes  laidojimo  vietos  buvo  laikomos  ne  mažiau  svarbesnės  nei  gyvenamos  patalpos.  Buvo  manoma  kad mirusieji  palaidoti  energetiškai  geroje   vietoje  jausis  laimingi   ir  tai  atsispindės  gyvųjų  giminaičių  likimuose. Todėl  iki šiol   daugumas  kiniečių  sieja   savo  likimus  su  protėvių  palaidojimo  vietomis.  Šis   paprotys pradeda  populiarėti  ir   šiuolaikiniame  vakarų  pasaulyje.
       Aplinkos  formų  energetinio  poveikio    svarbą  įrodo  tas  faktas  kad  viena  iš  dviejų pagrindinių  feng  shui  mokslo  mokyklų , gyvuojančių  iki šiol , yra  hsing  shih  -formų  mokykla.
Geotronika  yra  mokslas   kaip  harmoningai  gyventi  su  gamta  ir  mus  supančia  aplinka, moko    kad  darant  pokyčius  žemės  paviršiuje  galima  valdyti  energetinius  srautus.
        Vieni  svarbiausių   aplinkos  elementų  atliekant  geotroninę  aplinkos  analizę  yra  reljefas ir  vandens  telkiniai  ar  upės.   Minėtų    elementų  energetika  yra  nepastovi  ir   visą  laiką  kinta.
Stipriausia jų  energetika  pavasarį, o  silpniausia  žiema.Radionika  atsako  į  klausimą  ar  naujai  statomas  pastatas, gatvė,  gyvenvietė  ar  kapavietė    nepažeidžia  aplinkos  elementų    harmoningų  tarpusavio  ryšių.Vykdant    detalesnę   geotronę  ekspertizę  nustatomas  būsimojo savininko   bioenergetinis  suderinamumas  su  pasirinkta  teritorija,  statinio  forma,  nustatomi tinkamiausi   darbų  pradžios  ir įkurtuvių  terminai,statinio  orentacija  pasaulio  šalių  atžvilgiu, patalpų  išdėstymas  ir  jų  induividualus  su  šeimininku  specifinis  funkcionalinis - energetinis  ryšys.Labai  svarbi  tekančių  vandenų  energetika  kuri  priklauso  nuo  daugelio  faktorių.
   Energetiniu  požiuriu  plokšti,  tiesialinijinės  formos   sklypai  nėra  geri  statiniams  ir  kapams.
Blogi  sklypai  su  kieta  ar  suakmenėjusia  žeme.
     Esant  sklypo  reljefui  su  neigiama  energetika  jis  ne  tik  naikins  gerąją    energiją   bet ir  sukurs  neigiamos  energijos  šaltinį(feng  shui  teorijoje  vadinamu  sha).Didelę  įtaką  daro aplinkoje  esantys   pastatai, energetinės  linijos.
Geotronika   kreipia  didelį  dėmesį    į  mūsų  aplinkoje  augančią  augmeniją. Jos  energetika turi  derintis   su  konkrečia  vietove   ir    su  numatomais   tikslais.
      Labai  svarbios   mus  supančių   objektų  formos  ir  išmatavimai.  Jau  senovės  Kinijoje buvo   naudojamasi   geomantine   linuote  ting  lan.  Tai  kartotinė   feng  shui   pėdos   /   43  cm /  padalintos  į   aštuonis  skirtingų   reikšmių  sektorius matuoklė.   I  -tai   gerbūvis,   II –piong  ligos,   III – li  kelionės,  išsiskyrimai,   IV –tvirtumas,  V-  kuan  karjera,  VI- chih  nuostoliai, VII –hai  permainos,   VIII -  kapitalas.                                                                                                       
 Linuotėje   buvo  pažymėti  laimingi   ir  blogi    išmatavimai,  kurių    buvo  griežtai  laikomasi   langams  ,durims, kambarių  perimetrams, baldams  ,  paveikslų  rėmams. Daugiamečių   stebėjimų išvadoje  buvo   nustatytas aplinkos  elementų  poveikis  žmogaus   psichikai   ir  radiostezija  rekomenduoja  naudotis  tūkstantmečių   praktinę  patirtį  turinčiomis  matuoklėmis.
           Parenkant  geriausias  patalpas  darbui,  mokslui, kūrybinei  veiklai,  poilsiui  ar  miegui  geomantija  naudojasi  energetinio  kvadrato  teorija   pagal  kurią  statinio  patalpos  dalomos  į  devynis  sektorius , kurie  paskaičuojami  pagal  individualią   žmogaus  energetiką.Reikia   žinoti tai , kad  geomantija   skirsto  žmones  į  dvį    priešingas  energetines  gerupes:  vakarietiško  gy-venimo  tipo  ir  rytietiško  gyvenimo  tipo.  Priklausmai  nuo  to  nustatomas   žmogui  jo  energetinis  suderinamumas  su  jam  artimais   žmonėmis,   geriausios  jiems geografinės  kryptys,  spalvos,  gamtos  elementai ,   pastatų  statybinės  medžiagos,statinio   orentacija, pagrindinio  įėjimo  kryptis  ir  t. t.
     Radionika   kaupia  savyje  viso  pasaulio  civilizacijų  energetinių  žinių  patirtį. Žmonės  jau  prieš  daugel  šimtmečių  sugebėdavo  panaudoti  pozityvų   gamtos  ir  aplinkos   formų  poveikį.
Indijoje tai  buvo vastu   vidya,   Tibete –ladakhu, Madagaskare –vitana,  Birmoje  -yattara,  Australijoje-  dainų  linijos.  Geomantijos  žiniomis  naudojosi   senovės  graikai  ir  romėnai.
         Stiprią  energetiką  spinduluoja  spalvos,  aplinkos   objektų  formos,  akmenys,  mineralai, galėsite  paskaityti  baigiamoje  rašyti  knygoje  apie  piramides  ir  jų  energetiką.
      Labai  svarbu  nustatyti  harmoninį     ryšį  tarp  žmogaus  ir   jį supančios  aplinkos   energetinį  poveikį,jo  stiprumą   ir    individualų  suderinamumą.  Kas  vienam  žmogui  gera , kitam  gali  daryti  neigiamą  įtaką.
       Tūkstantmetines  tradicijas  turinti  geomantija  peraugusi  į  radioniką   įtikina  mus   kad  dažnai  , net   paprastų  architektūrinių   ir  energetinių  korekcijų  pagalba  galima  sukurti   žmogaus  aplinkai   teigiamai  veikiančią  energetiką.
       Pateikiu   išorinės  aplinkos    ir  architektūrinių  elementų   teigiamai  veikiančių  žmogų jo  būste   pagrindinius   faktorius.
       Statinys  kuriame   gyvenate  ar   statote  neturi  būti  aukštos  ir  vidutinės  įtampų  neigiamo elektromagnetinio  spinduliavimo  įtakos  zonoje,  kuris  ypatingai     sustiprėja       patogeninėse  žemės  zonose  (požeminės  vandens    srovės, požeminiai   vandens   telkiniai, tektoniniai  lūžiai,karstinės  tuštumos,  iškasenų  klodai, kurie nustatomi  radiosteziniais  matavimais).
        Geriausias  atvejis  kai  statinys  stovi   sklype  su  nuolydžiu  į  pietus.
         Energetiškai  labai  gerai   kai  sklypo  šiaurinė  dalis  remiasi   į  aukštumą  ar  medžius.
Idealiu  atveju  aukštuma  turėtų  būti   pasagos  formos.
          Svarbu   kad  statinio  aplinkoje    vyrautų  švelnūs  pietų  vėjai.
           Aplinka  turi  būti  gyvybinga  ir  saulėta.
            Reljefas   ir  statinio  aplinkos    elementų   formos   turėtų  būti  aptakios  ir   banguotos.
          Sklype   pasireiškia    staigių  energetinių  pokyčių   zonos  (  pavyzdžiui  lyguma  pereina į kalnuotą  vietovę  ir  atvirkščiai ).
Labai  gerai   kada  sklype  ar  šalia  jo   iš   rytų  į  vakarus teka  upė.  Noriu  pažymėti    tai ,  kad upė,   priklausomai   nuo   jos  tėkmės   greičio,  vagos  formos,   žemės  elektromagnetinio  spinduliavimo   pobūdžio  , gali  būti  intensyviu   tiek   teigiamos  tiek  neigiamos  energetikos šaltiniu.
            Geros  tos  vietovės   kuriose   apsigyvena  įvairūs  žvėreliai (ypač  žinduoliai ).
             Kada  statiniui  sklype  , priklausomai   nuo   reljefo, pasireiškia  teigiamų  ir   neigiamų spinduluočių harmoningas poveikis ?  Nustatyta    kad   geriausia  statino  energetika   būna tuomet   kai  sklype   kuriame  jis  stovi   yra    3/5   iškilusio   ir      2/5   įdubusio   reljefo  teritorijos. 
             Gerai kai   prieš  namo   fasadą  auga   medžiai , kurių  energetika  pozityviai  veikia  žmogų.  Tai  nustatoma  individuliai  ,panaudojant  radiostezijos  metodiką,  kiekvienam žmogui,  rekomenduojant  kokie    medžiai  jam   naudingiausi  ,  stiprina  jo  energetiką.
            Sklypo  teritorija  prieš  statinį  turi  būti  didesnė  nei   už  jo.
            Statinys  negali  stovėti  akligatvio   gale (kelias  negali  remtis  į  statinį).
            Pastatas  turi  būti  orentuotas  pasaulio  šalių  atžvilgiu.
            Padrindinis  įėjimas  turi  būti  paskaičiuotas  pagal  individualią  žmogaus  energertiką.
Daugiabučiame  name   pagrindinis  įėjimas   rekomenduojamas   pietų  pusėje.
            Stogui   suteikti  piramidinę  formą   (nuolydžio  kampas  52  laipasniai) .
                         Projektuojant  namą   reikia  laikytis  auksnės  proporcijos  taisyklės  - tiek  namo  formai,tiek  atskiriems  jo  elementams.Pavyzdžiui   stačiakampio  namo  plano  kraštinės turėtų  būti :   7m  X  11,33m  ;    10m  X  16,18m ;   12 m  X   19,42m ;   ir  t.  t.
                 Projektuojant  pastatą  reikia  naudoti  galimai  daugiau   lankinių,  banguojančių formų.
                Kad  energetika  galėtų  laisvai  judėti  statinio  aplinkoje , būtina kad  jis  būtų  aukštesnis už  prieš  jį  esančius   statinius  ir  truputį žemesnis  už  užnugaryje  esančius   statinius. 
                Niekada  statinio   dešinėje  pusėje  negali  būti  didesnių   už   ji   patį  pastatų.
               Labai  svarbi   pagrindinio  įėjimo   į  statinį   dislokacija , kuri  nustatoma  pagal  individualią  energetiką   ir  niekada  negali  būti  nukreiptos      į  kelią,   bažnyčią   ar  kapus.
              Durys  turi     būti   stiprios  ,  be  stiklų  ir  proporcingos   statiniui.
            Prieš  paradinį  įėjimą  negalima  sodinti  medžių ,statyti   apšvietimo   stulpų.
             Patartina  prieš  įėjimo   duris  įrengti   pusmėnulio   formos  gėlyną  kuris  sustiprins  patenkančią  į   pastatą  energetiką.
           Laiptinės    statinio  išorėje  ir  viduje   turi  būti  su  dengtais  pakopiais.
          Patalpos  turi  būti    aukštos  (2,8-3  m).
           Mansardos  ir  palėpės  nerekomenduojamos.
           Miegamojo  durys   niekada   negali  būti  prieš    virtuvės   ar  vonios  duris.
          Lova  miegamajame   negali   būti   tose  vietose   kur  virš  jų  yra    šviestuvai  ar  lubose  išsikišusios  (jei  tokios  yra)  sijos.
             Naktinės  lempos   negali   kabėti   betarpiškai ant  sienos  virš  gulinčiųjų  galvų  .
           Vonios  ir  tualeto  neprojektuoti  centrinėje  statinio  dalyje.
             Visos  durys  turi  darinėtis  į  kambarių  (statinyje)  vidaus  pusę.
             Sienos   dažomos   atatinkamai  jas  derinant   su  individualiomis  gyventojų   energetikomis.
              Gėles  talpinti  patalpų  kampuose  , kad   sušvelnintų     jų  neigiamos  energetikos  poveikį.
 
       Patartina  naudoti  galimai  daugiau  natūralios  kilmės  medžiagų , atsisakant  kenksmingų polietileno ,polistirolo,  laminato,drožlių   ir  gipso-kartono   plokščių .
        Visas  energetines  anomalijas  nustatantis  radiostezistas   padaro   korekcijas  statinio projektinėje  dokumentacijoje ,  o  jau  pastatytuose  statiniuose  paskaičiuoja   reikiamo  galingumo      elektromagnetinių  laukų   blokavimo  generatorius,  rekomenduoja  galimus  konstruktyvinius  pokyčius.
          Aplinkos  formų    tikslią  energetinę  ekspertizę  gali atlikti  tik  daugiametę  patirtį  turintis  radiostezijos  specialistas.
Geotronika   nėra , kaip  kas  gali   pamanyti,pamirštas  ir  pasenęs  mokslas.  Jo  renesansas  klesti  Taijvanyje,  Honkonge,  Singapūre,  Malazijoje,  Makao,  JAV,o  paskutiniais  metais  ir  Kinijoje   renkant  vietas  statiniams  ir  kapams.Daugybė  naujai  pastatytų  statinių   naudojosi radiostezijos  specialistų    nuorodomis.Iš  tokių  statinių  pažymėtini  visame  pasaulyje  žinomi
Hongkong    and  Shanghai  Bank    Hongkonge,Novotel  Orchid    Singapūre, I.M.Pei Building Beverly  Hills  (Kalifornia),   Guggenheimo  muziejus  Niujorke,  Sydnėjaus  opera ir daugelis kitų.
       Mano  nuomone  kaip  XX  amžiuje  Vakarų  pasaulis   pripažino  ir  priėmė   akupunktūrą  taip   bus  ir  su geotronika   mūsų    XXI  amžiuje.  Jau  dabar   harmonijos  su  supančia  gamta  paieškos mokslas-  radiostezija tampa   madingu.  Geotronika  yra  viena  iš  radiostezijos    šakų   kuri   tai  įgyvendina   mūsų  gyvenime.

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

ļ»æ
   

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox