Geotronika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE GEOTRONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Apie geotroniką

 
Tai sritis užsiimanti geopatogeninių (kenksmingų žmogui) zonų paieška bei jų lokalizacija, įvairių žemės sklypų, parduotuvių, gamyklų, biurų patalpų ekspertize, nustatant energetiškai geras ir blogas zonas žmogui, nustatant geologines dislokacijas, ieškant mineralų ir kitų gamtos turtų.

Į žemę turime žiūrėti kaip į objektą, užpildytą gyvybine energija su ja supančiais energetiniais srautais. Ši energija įvairiose žemės vietose skirtinga. Ji vienokia atvirose lygumose ir kitokia kalnuotose vietovėse. Slėnių energetika skiriasi nuo plokštikalnių, o pajūrio nuo kalnų energetikos. Kiekvienas žemės derinys apdovanotas savita energetika kuri daro poveikį visos gyvybės formoms žemėje.

Patys galingiausi mūsų pasaulio faktoriai yra tie, kurių negalime pamatyti, išgirsti ar pajusti, – rašė senovės kinų filosofas Laozi. Vienas tokių faktorių yra žemės žemo dažnio elektromagnetinių bangų energetiniai srautai kurie veikia dvejopai (teigiamai ar neigiamai) visas gyvybės formas. Minėti energetiniai srautai yra nematomi, neturi nei kvapo, nei spalvos, jų negalima išmatuoti ar užfiksuoti šiuolaikiniais fiziniais prietaisais.

Žmogui pavojingiausios – geopatogeninės zonos. Jomis vadinamos tokios gamtinės zonos, kurios dėl įvairių žemės geologinių – struktūrinių žemės pokyčių, žemės žievės vingių, tektoninių lūžių, energetinių ir vandens srautų – neigiamai veikia gyvus organizmus. Žemė ir visi gyvi organizmai skleidžia elektromagnetinius virpesius tokiais dažniais, kurių žemės teigiami srautai papildo vieni kitus, o geopatogeninėse žemės zonose virpesių harmonija pažeidžiama.

Žodis – geopatogeninis kilęs iš dviejų žodžių: geo – žemė ir pathos – liga. Mintis, kad žemė gali būti teigiamų ar kenksmingų spinduliavimų šaltiniu, gimė labai seniai. Prieš daugelį amžių žmonės tai žinodami rinkdavo geriausias vietas ganykloms ir būstams. Ypač kruopščiai būdavo renkamos vietos ganykloms ir gynybinės paskirties statiniams. Žemės energetinių spinduliavimų zonų nustatymo metodika aukščiausią lygį pasiekė Kinijoje, būdama viena pagrindinių FENG–SHUI mokslo sudedamųjų dalių.

Visai neseniai Vakarų pasauliui šis mokslas atgimė GEOTRONIKOS (arba GEOMANTIJOS) vardu. Šį pavadinimą 1986 metais pasiūlė Jenos universiteto geologijos profesorius Valteris. Šiuolaikinius šio mokslo pagrindus sukūrė savo darbais Šnaideris ir Švaiceris. Žemė, šiuolaikinio mokslo vertinimu, yra didelis savotiškas kristalas su briaunomis , energetiniais mazgais ir juos jungiančiomis geoenergetinėmis linijomis.

Šiuo metu jau nustatytos gausios tinklinės – energetinės žemės spinduliavimo struktūros. Mokslininkai nustatė , kad tai aukštų dažnių ,decimetrinio diapazono, elektromagnetinės bangos, turinčios savitą struktūrą su žiedine poliarizacija ir tuo besiskiriančios nuo kitų, mums žinomų, spinduliuočių. Jos yra įvairių struktūrų, formų ir matmenų: stačiakampės – Hartmano ir Vittmeno, įstrižosios – Karri ir Alberto. Mokslininkai nustatė, kad viso pasaulio geomagnetinių anomalijų, minimalaus ir maksimalaus atmosferinio slėgio centrai sutampa su elektromagnetinių laukų gaubiančių žemę susikirtimo taškais – viršūnėmis, su senovės civilizacijų centrais.

Rasti geras ar problematiškas žemės zonas sugeba tik žmonės, turintys tam tikrų įgimtų ir išpuoselėtų savybių – radiostezininkai. Šiuolaikinis mokslo ir technikos lygis leidžia fiksuoti tik mažą žemės spinduliuojamų laukų kiekį. Spinduliavimų šaltiniai šiuo metu dažniausiai nustatomi tik subjektyviais tyrimo metodais, kuriuose pagrindinė matavimų sistemos dalis yra žmogus (biolokatorius). Nors didžioji radiostezisto darbo dalis vyksta už mūsų jutimų ribų, gaunami labai tikslūs savo materine išraiška rezultatai. Radiostezijos praktinis pritaikymas praktiškai neturi ribų – galimas visose gyvenimo srityse (susirgimų diagnostika, rūgštinės–šarminės pusiausvyros nustatymas, techninio elektromagnetizmo poveikių nustatymas, oro jonizacijos matavimai, radioaktyvių ir patogeninių spinduliavimo šaltinių nustatymas, žemės spinduliavimo diagnostika, geriausių vietų statiniams, darbo vietų, vietų miegui, tinkamiausių vietų vaikams nustatymas, meno kūrinių ir interjerų energetinė ekspertizė, žaibiška ir tiksli pramoninės ir žemės ūkio produkcijos ekspertizė, tinkamiausių gydymuisi vaistų nustatymas, dingusių ar paslėptų objektų paieška ir t.t.).

Nustatyti šie pagrindiniai geopatogeninių spinduliuočių šaltiniai:

1. Požeminiai vandens srautai, vandens srautų, tekančių skirtinguose žemės lygiuose, susikirtimo zonos.

2. Geologiniai žemės lūžiai.

3. Požeminių vandens srautų ir geologinių žemės lūžių susikirtimo zonose susidarantys vadinamieji indukciniai kryžiai.

4. Elektromagnetiniai žemės spinduliuočių tinklai.

5. Dvigubo veikimo zonos.

Požeminių vandens srautų spinduliavimas plačiausiai žinomas ir sutinkamas. Pasinaudojant juo ieškomi vandens telkiniai, vietos šuliniams. Nustatyta, kad požeminių vandens srautų spinduliavimas žemės paviršiuje pasiskirsto netolygiai, jis susideda iš trijų struktūrinių elementų: pagrindinės ir dviejų periferinių zonų. Neigiamą energetinį poveikį spinduliuoja tik centrinė zona, jos spinduliavimo plotis priklauso nuo požeminio vandens srauto gylio ir pločio. Kad atsirastų požeminių vandens srautų spinduliavimas, vandens srautai turi būti tekantys, o jų krantai lygiagretūs.

Geologinių žemės lūžių spinduliavimas priklauso nuo jų pločio, tai yra horizontalaus atstumo tarp dviejų lūžio kraštų. Tai labai sudėtingos struktūros spinduliavimas, jis tuo galingesnis, kuo platesnis geologinis lūžis.

Ypač žmonėms kenksmingi energetiniai indukciniai kryžiai, susidarantys požeminių vandens srautų ir geologinių lūžių susikirtimo zonose. Žmogui biologiškai kenksmingiausia yra tik zona, esanti virš minėto spinduliavimo srautų susikirtimo taško, tai pats kenksmingiausias žmonėms, geopatogeninis, spinduliavimas. Nustatyta kad tai sukelia chronines ir onkologines ligas. Tokiose žemės vietose susidaro pražūtingieji energetiniai stulpai kuriuose vyksta avarijos, susergama mirštamomis ligomis.

Elektromagnetiniai patogeniniai žemės tinklai gaubia visą žemės paviršių. Jie atsiradę geofizinių ir kosminių procesų išdavoje. Šiuo metu išaiškinti gausūs tinkliniai struktūriniai – geoenergetiniai tinklai, juosiantys visą žemę. Iš jų didžiausią įtaką žmonėms turi stačiakampiai – koordinatiniai Hartmano ir rombiniai Karri tinklai. Jų geopatogeninis poveikis žmonėms – mokslo įrodytas faktas.

Dvigubo poveikio spinduliavimo zonos kitaip vadinamos dvigubo intensyvumo energetinio spinduliavimo juostomis. Jų plotis 30–40 cm. Jos apytikriai egzistuoja 10m. atstumu viena nuo kitos. Šių spinduliavimo juostų tik kelių centimetrų centrinės zonos, turinčios intensyvią dažnių spinduliuotę, pavojingos žmogui.

Minėtų žemės spinduliuočių poveikis žmogaus sveikatingumui yra mokslo pripažintas faktas ir laikomas vienu iš ekologinių faktorių susirgimams. Žmogaus sveikatos sutrikimai priklauso nuo laiko praleisto geopatogeninėje zonoje, spinduliavimo šaltinio rūšies, žmogaus konstitucijos, paveldimų ligų, gyvenimo būdo. Geopatogeninių spinduliavimų poveikyje pirmiausiai pasireiškia funkcionaliniai sveikatos sutrikimai: nuovargis, nemiga, irzlumas, nerimas, kojų raumenų traukuliai, prakaitavimas. Laboratoriniai sveikatos tyrimai parodo rūgštinės – šarminės pusiausvyros organizme sutrikimą, padidėjusį elektrocitų nusėdimo greitį, vegetatyvinės nervų sistemos sutrikimus. Panaikinus geopatogeninių zonų poveikį žmogui (pakeitus vietą ar energetiškai ją koregavus) po mėnesio minėti sveikatos sutrikimai dingsta. Nustatyta, kad praleidus geopatogeninėje žemės zonoje iki trijų metų žmogus būtinai susirgs. Šiuo metu manoma, kad žemės elektromagnetinių spinduliavimų įtaka yra esminis ir net būtinas daugelio sunkių, chroninių susirgimų faktorius. Skaitlingais eksperimentais nustatytas ryšis tarp geopatogeninės spinduliuotės ir onkologinių, sąnarių, psichinių – nervų ligų, judėjimo organų sutrikimų.

Be patogeninės spinduliuotės, mus veikia žemės spinduliavimas darantis gerą įtaką savijautai – Šumano bangos. Šios teigiamos energetinės zonos radiostezijos pagalba ieškomos Skandinavijos šalyse ir praktiškai pritaikomos žmonių poilsiui bei sveikatingumo atstatymui. Vakarų šalyse galima įsigyti Šumano bangų stimuliatorius ypač rekomenduotinus dirbantiems stresinėse situacijose.

Kaip galima apsisaugoti nuo patogeninių zonų būstuose, darbovietėse, prekybinėse, gamybinėse ir rekreacinėse patalpose? Atsakymas vienas: nustačius jas radiosteziniu būdu pakeisti arba energetiškai koreguoti patalpas. Pasaulyje yra daug techninių naujovių, įvairių prietaisų – generatorių, neutralizuojančių geopatogeninių zonų veikimą. Daugelis jų iš tiesų yra naudingi, tačiau dažnai Lietuvoje sutinkami prietaisai yra niekam netinkami falsifikatai. Todėl dėl energetinių generatorių ir neutralizatorių testavimo ir jų panaudojimo buityje patarčiau kreiptis į profesionalų radiostezininką, jis, patikrinęs jūsų būstą, biurą, gamybines ar darbo patalpas radiosteziniais metodais, patars, kokie energetiniai neutralizatoriai efektingiausi jūsų atveju ir ar jie reikalingi.

Žmonėms, neturintiems galimybės pasinaudoti profesionalaus radiostezininko pagalba, patarčiau pasikliauti savo intuicija nustatant patogenines zonas. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip miegate jūs ar jūsų vaikai lovose. Jautrūs žmonės intuityviai vengia patogeninių zonų. Patogeninių zonų poveikiui ypač jautrūs vaikai. Dažnai tenka susidurti, kai vaikai miega susirietę į kamuolėlį lovos krašte ar kampe. Taip jie stengiasi išvengti neigiamų spinduliavimų įtakos. Apie patogenines zonas reikia pagalvoti tuomet, kai vaikus kankina naktiniai košmarai ir jie atsibunda verkdami ar šlapinasi lovoje.

Patogenines zonas dažnai gali nustatyti jūsų katė ar šuo. Katės mėgsta neigiamą žemės spinduliavimą ir jei būste katė turi nuolatinę miego vietą, jums ten geriau nebūti. Šuo niekada nebūna geopatogeninėse zonose. Skruzdės, bitės ir širšės visada stengiasi įrengti savo lizdus neigiamų žemės spinduliavimų srautų susikirtimo mazguose. Vištos, antys ir kiti paukščiai nemėgsta neigiamo žemės spinduliavimo. Todėl neatsitiktinai lietuvių senovės išminčiai sakė , kad gandro lizdas ant namo stogo – laimės ženklas.

Renkantis žemės sklypą namo statybai rekomenduoju pasinaudoti senovės Bavarijoje išbandytu metodu: įrenkite jame skruzdėlyną – jei skruzdėlės neišsiskirstys, ieškokite kito sklypo. Niekada nestatykite namo ten, kur buvo žaibo iškrova ar stovi senas ąžuolas. Tai beveik visada būna dviejų požeminių vandens srautų, esančių skitinguose lygmenyse susikirtimo taškuose, nes tai vienas pavojingiausių žmogui patogeninių zonų faktorius.

Vakaruose paplitusi praktika – perkantiems statinius ar sklypus žmonėms rekomenduojama praleisti nors vieną parą perkamose valdose ir intuityviai pajusti, ar ta vieta tinka ar ne. Jei jums svarbi sveikata, jūsų veiklos ir darbo rezultatai turite įvertinti savo aplinką radiosteziniu požiūriu. Pagalvokite, kokia prasmė gyventi savo svajonių būste, name ar vasarnamyje, jei jūs būdami geopatogeninėse zonose energetiškai žudysite save. Patarčiau esant galimybei pasinaudoti profesionalių radiostezininkų pagalba, kuri ne tokia jau brangi, palyginus su kitomis išlaidomis įsigyjant žemės sklypus, įvairius statinius, būstus ar gamybines patalpas. Vakarų pasaulyje radiosteziniams darbams skiriama net iki 10 procentų nekilnojimo turto sąmatinės vertės. Lietuvoje į tai nekreipiama dėmesio – daugybė statinių statomi ar jau stovi geopatogeninėse zonose. Labai norėčiau, kad mūsų šalyje ateitų tokie laikai, kada statybų ir sklypų joms parinkimams galios Vakaruose jau įteisinti aktai, įpareigojantys atlikti radiostezines ekspertizes, kada nustosime būti užsimerkę į tai, kas pasaulyje jau pripažinta ir praktikoje naudojama.

į viršų

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

ļ»æ
   

© 2007 - 2023 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox